In English

Ympäristö

autoromuAutovalmistajat panostavat siihen, että auto kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman vähän. Autojen valmistajat ja maahantuojat huolehtivat myös siitä, että vanhan auton saa kierrätettyä veloituksetta.Ympäristövastuullinen autoala -esite valmis

Autoalan Tiedotuskeskus teetti Henry Fordin säätiön tuella rahoitetun projektin puitteissa pro gradu-työn ”Autojen ympäristövaikutuksiin liittyvä keskustelu autoalan viestinnässä ja sanomalehdissä vuosina 1990 – 2013” (Noora Lähde) ja Metropolian opiskelijoiden KIT-hankkeen "Auton elinkaarivertailu". Lisäksi esitteen lähteinä on käytetty mm. GDP Global 500 Climate Change 2013-raporttia, Autoalan Tiedotuskeskusta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia.

Esite löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.esitteemme.fi/aut/WebView/

ympäristövastuullinen autoala
print